ఈ వీడియో చూస్తే చంద్రబాబు కాపులకు ఏమి చేస్తున్నాడో తెలుస్తుంది | Kapu Corporation Loans
ఈ వీడియో చూస్తే చంద్రబాబు కాపులకు ఏమి చేస్తున్నాడో తెలుస్తుంది | Kapu Corporation Loans

సమాజంలో వెనుకబడిన వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపు సంక్షేమ కార్పొరేషన్ ద్వారా సబ్సిడీ రుణాలు అందించి, స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తుంది

Post a Comment

0 Comments