సీమ కి జల కళ | ఏదైనా చేయాలంటే తెలుగుదేశమే చేయాలి | farmers response on KE shayam Babuమద్దికెర కు నీరు ఇచ్చిన కే ఈ శ్యాం బాబు . ఎదైయి నా చేయాలంటే అది తెలుగు దేశం ప్రభుత్వానికి మాత్రమే సాధ్యం. కే ఈ శ్యాం బాబు కి రుణపడి ఉంటాం - మద్దికెర వాసి

For more information: www.cbnarmy.com Download CBN ARMY Telugu APP:👇 Google Play Store Link : https://goo.gl/81tpAm App Store : https://goo.gl/hNSnDw Follow Us On Social Media:👇 👉YouTube- https://goo.gl/tYWCGD 👉Google- https://goo.gl/7Rgcwb 👉Facebook- https://www.facebook.com/TDP.Pattikon... 👉Twitter- https://twitter.com/CbnKurnurnool For More Updates Follow CBN ARMY Kurnool CBN ARMY Kurnool is the best Telugu news channel and a 24/7 LIVE news and dedicated to give live reports, exclusive interviews, breaking news, Like * Share * Subscribe

Post a Comment

0 Comments