ప్రతిపక్ష నేత జిల్లా అయిన కడపను సస్యశ్యామలం చేసిన చంద్రబాబు..||Jai Cbn


ప్రతిపక్ష నేత జిల్లా అయిన కడపను సస్యశ్యామలం చేసిన  చంద్రబాబు..||Jai CbnIn this video showing opposition leader district Kadapa made a green full by Chandrababu jai cbn.

Watch More Videos And Latest Updates Of News&Politics
Follow CBN ARMY Kadapa YouTube Channel

For more information: www.cbnarmy.com

Download CBN ARMY Telugu APP
Google Play Store Link  : https://goo.gl/81tpAm
App Store   : https://goo.gl/hNSnDw

CBN ARMY on Social Media:

YouTube  ➜ https://goo.gl/7Rgcwb
Google   ➜https://plus.google.com/+CBNARMY
Facebook ➜ https://www.facebook.com/TDP.Kadapa.O...
Twitter  ➜ https://twitter.com/Kadapa
Tumblr  ➜ https://cbnarmy.tumblr.com/
Reddit   ➜ https://www.reddit.com/user/CBNARMY
Our Blog  ➜ https://www.cbnarmy.tk/

Thank you for Watching. CBN ARMY Kadapa News Channel is the best Telugu news channel and a 24/7 LIVE news channel and dedicated to give live reports, exclusive interviews, breaking news, For More Updates Like Share and Subscribe to our Channel.

Like  *   Share  *  Subscribe

Post a Comment

0 Comments